شرایط بازپرداخت

سیاست بازپرداخت برای سیگنال برای همه

در Signal For All، رضایت مشتری در درجه اول اهمیت قرار دارد. خط مشی بازپرداخت ما به گونه ای طراحی شده است که شفاف و منصفانه باشد و تضمین می کند که اگر خدمات کانال VIP یا ربات سیگنال AI ما مطابق انتظارات شما نباشد، بازپرداخت در دسترس است.

واجد شرایط بودن برای بازپرداخت:

 • بازپرداخت باید در یک بازه زمانی مشخص از تاریخ خرید درخواست شود.
 • روزهای استفاده شده از خدمات محاسبه می شود و برای روزهای استفاده نشده باقیمانده بازپرداخت متناسب صادر می شود.
 • خدمات سفارشی شده یا به طور قابل توجهی استفاده شده ممکن است واجد شرایط بازپرداخت محدود باشد.

فرآیند درخواست:

 • درخواست بازپرداخت را از طریق فرم تماس، ایمیل پشتیبانی یا شماره‌های پشتیبانی مشتری، با ذکر جزئیات دلیل نارضایتی، ارسال کنید.
 • جزئیات حساب و مدرک خرید خود را وارد کنید.
 • تیم ما درخواست را بر اساس شرایط استفاده و خدمات بررسی و پردازش خواهد کرد.

محاسبه بازپرداخت:

 • بازپرداخت متناسب با بخش استفاده نشده سرویس، محاسبه شده بر اساس استفاده روزانه خواهد بود.
 • هرگونه تخفیف یا پیشنهاد تبلیغاتی استفاده شده ممکن است از مبلغ بازپرداخت کسر شود.

زمان پردازش:

 • بازپرداخت ظرف چند روز کاری پس از تأیید درخواست پردازش می شود.
 • بازپرداخت به روش پرداخت اصلی استفاده شده در هنگام خرید بازگردانده می شود.

شرایط غیر قابل استرداد:

 • اگر در زمان خرید به صراحت بیان شده باشد، برخی از خدمات ممکن است غیر قابل استرداد باشند.
 • در صورت نقض شرایط خدمات ممکن است بازپرداخت داده نشود.

تماس و پشتیبانی:

 • برای هرگونه سوال یا کمک، پشتیبانی مشتری ما آماده کمک است.
 • هدف ما این است که هر گونه مشکل را به صورت دوستانه حل کنیم و رضایت شما را از خدمات خود در اولویت قرار دهیم.

ما برای اعتماد شما به Signal For All ارزش قائل هستیم و متعهد هستیم که اطمینان حاصل کنیم که خدمات ما نیازهای شما را برآورده می کند.

fa_IRPersian