Όροι επιστροφής χρημάτων

Πολιτική επιστροφής χρημάτων για το Signal For All

Στο Signal For All, η ικανοποίηση των πελατών είναι πρωταρχικής σημασίας. Η Πολιτική Επιστροφής χρημάτων μας έχει σχεδιαστεί για να είναι διαφανής και δίκαιη, διασφαλίζοντας ότι αν οι υπηρεσίες μας VIP Channel ή AI Signal Feed Bot δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων:

 • Η επιστροφή χρημάτων πρέπει να ζητηθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου από την ημερομηνία αγοράς.
 • Θα υπολογιστούν οι ημέρες χρήσης της υπηρεσίας και θα εκδοθεί αναλογική επιστροφή χρημάτων για τις υπόλοιπες αχρησιμοποίητες ημέρες.
 • Οι υπηρεσίες που προσαρμόζονται ή χρησιμοποιούνται σημαντικά μπορεί να έχουν περιορισμένη επιλεξιμότητα επιστροφής χρημάτων.

Διαδικασία αίτησης:

 • Υποβάλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστήριξης ή των αριθμών υποστήριξης πελατών, αναφέροντας λεπτομερώς τον λόγο της δυσαρέσκειας.
 • Συμπεριλάβετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και την απόδειξη αγοράς.
 • Η ομάδα μας θα εξετάσει και θα επεξεργαστεί το αίτημα σύμφωνα με τους όρους χρήσης και υπηρεσίας.

Υπολογισμός επιστροφής χρημάτων:

 • Η επιστροφή χρημάτων θα είναι ανάλογη με το αχρησιμοποίητο τμήμα της υπηρεσίας, υπολογιζόμενη με βάση την ημερήσια χρήση.
 • Τυχόν εκπτώσεις ή προωθητικές προσφορές μπορούν να αφαιρεθούν από το ποσό της επιστροφής.

Χρόνος επεξεργασίας:

 • Οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται εντός συγκεκριμένου αριθμού εργάσιμων ημερών μετά την έγκριση του αιτήματος.
 • Οι επιστροφές χρημάτων θα πιστωθούν στην αρχική μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά.

Μη επιστρεπτέες περιστάσεις:

 • Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην επιστρέφονται, εάν αναφέρεται ρητά κατά τη στιγμή της αγοράς.
 • Επιστροφές χρημάτων δεν μπορούν να χορηγηθούν σε περίπτωση παραβίασης των όρων παροχής υπηρεσιών.

Επικοινωνία και υποστήριξη:

 • Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια, η υποστήριξη πελατών μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει.
 • Στόχος μας είναι η φιλική επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων, με προτεραιότητα την ικανοποίησή σας από τις υπηρεσίες μας.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στο Signal For All και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

elGreek