تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته

تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته

تیتجزیه و تحلیل فنی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با تجزیه و تحلیل آمارهای تولید شده توسط فعالیت بازار، مانند قیمت ها و حجم گذشته است.
تحلیلگران فنی سعی نمی‌کنند ارزش ذاتی یک امنیت را اندازه‌گیری کنند، بلکه از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی استفاده می‌کنند که می‌توانند فعالیت‌های آینده را نشان دهند. تحلیلگران فنی بر این باورند که عملکرد تاریخی سهام و بازارها نشانه عملکرد آتی است.
مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فنی، زمینه کاملی را در تحلیل تکنیکال برای معامله گران و مدیران سرمایه گذاری از تمام طبقات دارایی که تازه با این موضوع آشنا هستند، فراهم می کند.
این دوره تجزیه و تحلیل تکنیکال را پوشش می دهد، چه از دیدگاه کوتاه مدت صرفاً و چه برای تجزیه و تحلیل طولانی مدت، و برای اینکه دانش آموزان سریعاً به سرعت و به سطحی برسند که بتوانند TA را به درستی و با اطمینان در بازارهایی که تحت پوشش خود قرار می دهند، اعمال کنند.

دانلود کامل کتاب به صورت رایگان

قبلی بعد
fa_IRPersian