Усъвършенстван технически анализ

Усъвършенстван технически анализ

TТехническият анализ е метод за оценка на ценни книжа чрез анализиране на статистика, генерирана от пазарна активност, като минали цени и обем.
Техническите анализатори не се опитват да измерват присъщата стойност на ценната книга, а вместо това използват диаграми и други инструменти, за да идентифицират модели, които могат да предложат бъдеща дейност. Техническите анализатори смятат, че историческото представяне на акциите и пазарите е индикация за бъдещо представяне.
Въведение в техническия анализ предоставя задълбочена основа в техническия анализ на търговци и инвестиционни мениджъри от всички класове активи, които са нови в темата.
Този курс обхваща техническия анализ, независимо дали от чисто краткосрочна гледна точка или за по-дългосрочен анализ, и има за цел да накара студентите бързо да се ускорят и да достигнат ниво, на което да могат да прилагат TA правилно и уверено на пазарите, които покриват.

Изтеглете пълната книга безплатно

ПРЕДИШЕН СЛЕДВАЩИЯ
bg_BGBulgarian