Avancerad teknisk analys

Avancerad teknisk analys

Technical Analysis är en metod för att utvärdera värdepapper genom att analysera statistik genererad av marknadsaktivitet, såsom tidigare priser och volym.
Tekniska analytiker försöker inte mäta ett värdepappers inneboende värde, utan använder istället diagram och andra verktyg för att identifiera mönster som kan antyda framtida aktivitet. Tekniska analytiker tror att den historiska utvecklingen för aktier och marknader är en indikation på framtida utveckling.
Introduktion till teknisk analys ger en grundlig grund i teknisk analys till handlare och investeringsförvaltare av alla tillgångsklasser som är nya i ämnet.
Den här kursen tar upp den tekniska analysen, vare sig det är ur ett rent kortsiktigt mingperspektiv eller för långsiktig analys, och är till för att få eleverna snabbt i fart och till en nivå där de kan tillämpa TA korrekt och med tillförsikt på de marknader de täcker.

Ladda ner hela boken gratis

FÖREG NÄSTA
sv_SESwedish