هارمونیک تجارت جلد 3 - توسط اسکات کارنی

هارمونیک تجارت جلد 3 - توسط اسکات کارنی

فصل 1:
اصول اصلی تجارت هارمونیک

فصل 2:
شناسایی الگوی هارمونیک استاندارد

فصل 3:
استراتژی های پیشرفته اجرای معاملات هارمونیک

فصل 4:
انواع معکوس معاملات هارمونیک

فصل 5:
تجزیه و تحلیل شاخص پیشرفته در معاملات هارمونیک

فصل 6:
شاخص قدرت هارمونیک (HSI)

فصل 7:
استراتژی های پیشرفته مدیریت معاملات هارمونیک

فصل 8:
بازه های زمانی معاملات هارمونیک

 

*****

الگوهای معاملاتی #harmonic #harmonic تجارت #تعداد الگوهای هارمونیک #harmonic الگوهای معاملاتی #harmonic الگوهای معاملاتی #harmonic سطوح در معاملات #harmonic الگوی معاملات استراتژی pdf #harmonic الگوهای در معاملات

قبلی بعد
fa_IRPersian