ماه: مالی

هارمونیک تجارت جلد 3 - توسط اسکات کارنی

هارمونیک تجارت جلد 3 - توسط اسکات کارنی

دانلود فصل 1: اصول اصلی تجارت هارمونیک فصل 2: شناسایی الگوی هارمونیک استاندارد فصل 3: استراتژی های پیشرفته اجرای معاملات هارمونیک فصل 4: هارمونیک …

fa_IRPersian