10 சிறந்த உந்த விளக்கப்பட வடிவங்கள் - மார்க் கிரிஸ்ப் எழுதியது

10 சிறந்த உந்த விளக்கப்பட வடிவங்கள் - மார்க் கிரிஸ்ப் எழுதியது

பங்கு என்றால் என்ன விளக்கப்பட முறை? இது சந்தை போக்குகள் மற்றும் திருப்பங்களை நீங்கள் கணிக்கக்கூடிய ஒரு முறையாகும். ஒரு போக்கு என்பது வழங்கல் மற்றும் தேவையின் சமநிலையைக் காட்டும் ஒரு குறிகாட்டியாகும். சந்தையில் விலைகள் மாறும்போது, அவை சிக்னல்களாக செயல்படும் விளக்கப்பட வடிவங்களை உருவாக்குகின்றன, இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் பங்குகளின் போக்கை நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும்.
முதல் 10 சிறந்தவை வேகம் நாம் பார்க்கும் பங்கு விளக்கப்பட வடிவங்கள்: கோப்பை மற்றும் கைப்பிடி; பிளாட் பேஸ்; ஏறும் மற்றும் இறங்கும் முக்கோணங்கள்; பரவளைய வளைவுகள்; சமச்சீர் முக்கோணங்கள்; குடைமிளகாய்; சேனல்கள்; கொடிகள் மற்றும் பென்னண்ட்ஸ்; மற்றும் தலை மற்றும் தோள்கள் வடிவங்கள், அதே போல் தலைகீழ் மற்றும் தோள்பட்டை வடிவங்கள்.
பங்கு விளக்கப்படங்களின் வேகத்தைத் தீர்மானிப்பதில் உங்களுக்கு உதவ, மேற்கூறிய ஒவ்வொரு பங்கு விளக்கப்பட வடிவங்களும் கோடிட்டுக் காட்டப்படும். கூடுதலாக, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் உள்ள வடிவங்கள், மேலோட்டம் மற்றும் இந்த மின்புத்தகத்திற்கான ஆதாரங்களுடன் கோடிட்டுக் காட்டப்படும்.

பொருளடக்கம்

 • அறிமுகம்
 • கோப்பை மற்றும் கைப்பிடி முறை
 • பிளாட் பேஸ் பேட்டர்ன்
 • ஏறும் முக்கோணங்கள்
 • இறங்கு முக்கோணங்கள்
 • பரவளைய வளைவு முறை
 • சமச்சீர் முக்கோணங்கள்
 • வெட்ஜ் பேட்டர்ன்
 • சேனல் பேட்டர்ன்
 • கொடி முறை
  பென்னண்ட் பேட்டர்ன்
 • தலை மற்றும் தோள்களின் வடிவம்
 • தலைகீழான தலை மற்றும் தோள்களின் வடிவம்
 • தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் வடிவங்கள்
 • பங்கு விளக்கப்படங்களை எவ்வாறு படிப்பது
 • கண்ணோட்டம்
முந்தைய அடுத்தது
ta_LKTamil