குறிச்சொல்: விளக்கப்பட முறை

சூரி டட்டெல்லாவின் புரோ போன்ற வர்த்தக விளக்கப்பட வடிவங்கள்

சூரி டட்டெல்லாவின் புரோ போன்ற வர்த்தக விளக்கப்பட வடிவங்கள்

பதிவிறக்கம் சந்தை பகுப்பாய்வு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, வர்த்தக நுட்பங்கள் மற்றும் பல்வேறு வர்த்தக முறைகள் குறித்து பல புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான…

ta_LKTamil