மாதம்: ஆவணி2022

10 சிறந்த உந்த விளக்கப்பட வடிவங்கள் - மார்க் கிரிஸ்ப் எழுதியது

10 சிறந்த உந்த விளக்கப்பட வடிவங்கள் - மார்க் கிரிஸ்ப் எழுதியது

Download பங்கு விளக்கப்பட முறை என்றால் என்ன? இது சந்தையின் போக்குகள் மற்றும் திருப்பங்களை நீங்கள் கணிக்கக்கூடிய ஒரு முறையாகும். …

சூரி டட்டெல்லாவின் புரோ போன்ற வர்த்தக விளக்கப்பட வடிவங்கள்

சூரி டட்டெல்லாவின் புரோ போன்ற வர்த்தக விளக்கப்பட வடிவங்கள்

பதிவிறக்கம் சந்தை பகுப்பாய்வு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, வர்த்தக நுட்பங்கள் மற்றும் பல்வேறு வர்த்தக முறைகள் குறித்து பல புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான…

நகரும் சராசரி எளிமைப்படுத்தப்பட்டது- கிளிஃப் ட்ரோக் மூலம்

நகரும் சராசரி எளிமைப்படுத்தப்பட்டது- கிளிஃப் ட்ரோக் மூலம்

பதிவிறக்க நகரும் சராசரிகள் நீண்ட காலமாக முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களால் விலை போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான உதவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நகரும் சராசரிகள்…

ta_LKTamil