வகை: குறிகாட்டிகள்

நகரும் சராசரி எளிமைப்படுத்தப்பட்டது- கிளிஃப் ட்ரோக் மூலம்

நகரும் சராசரி எளிமைப்படுத்தப்பட்டது- கிளிஃப் ட்ரோக் மூலம்

பதிவிறக்க நகரும் சராசரிகள் நீண்ட காலமாக முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களால் விலை போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான உதவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நகரும் சராசரிகள்…

ஜெரால்ட் அப்பல் மூலம் MACD ஐப் புரிந்துகொள்வது

ஜெரால்ட் அப்பல் மூலம் MACD ஐப் புரிந்துகொள்வது

டவுன்லோட் செய்ய நீண்ட காலமாக இந்த சிறு புத்தகத்தின் தேவை உள்ளது. MACD (மூவிங் ஆவரேஜ் கன்வெர்ஜென்ஸ்-டைவர்ஜென்ஸ் நீண்ட காலமாக…

RSI - வர்த்தகர்கள் இரகசிய ஆயுதம்

RSI - வர்த்தகர்கள் இரகசிய ஆயுதம்

ஏன் RSI ஐப் பதிவிறக்கவும்? வர்த்தகர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய அனைத்து வெவ்வேறு இரண்டாம் நிலை குறிகாட்டிகளில், RSI, என் கருத்துப்படி, ஒன்று ...

வர்த்தகர்களுக்கான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்

வர்த்தகர்களுக்கான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்

இந்தப் புத்தகத்தில் பதிவிறக்கம் செய்ய, தேடும் வர்த்தகர்களுக்கு இன்றியமையாத கருவிகளாக செயல்படும் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளின் ஆயுதக் களஞ்சியத்தை நாங்கள் ஆராய்வோம்…

RSI அடிப்படைகள் - ஆரம்பம் முதல் மேம்பட்டது

RSI அடிப்படைகள் - ஆரம்பம் முதல் மேம்பட்டது

இந்தப் புத்தகத்தைப் பதிவிறக்கவும், RSI மற்றும் வர்த்தகத்தில் அதை எவ்வாறு விளக்குவது என்பது பற்றிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கும். அத்தியாயம் 1 இல் – RSI…

ஹேக்கிங் RSI - வர்த்தகத்தில் RSI ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

ஹேக்கிங் RSI - வர்த்தகத்தில் RSI ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

பதிவிறக்கம் ஒவ்வொரு வர்த்தகருக்கும் அவரவர் ரகசியங்கள் உள்ளன. சிலருக்கு, சாத்தியமான வர்த்தகங்களைக் கண்டறிந்து மதிப்பிடுவதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தும் அளவீடுகள். மற்றவர்களுக்கு, …

MACD காட்டி பற்றிய வழிகாட்டி

MACD காட்டி பற்றிய வழிகாட்டி

டவுன்லோட் ஸ்டோகாஸ்டிக் இண்டிகேட்டர் என்பது நெமோர்ஸ் எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேகக் குறிகாட்டியாகும். இது MACD (நகரும் …

வர்த்தக குறிகாட்டிகள் பற்றிய வழிகாட்டி

வர்த்தக குறிகாட்டிகள் பற்றிய வழிகாட்டி

பதிவிறக்கம் RSI (உறவினர் வலிமை காட்டி) குறிகாட்டி என்றால் என்ன? Relative Strength Indicator (RSI) என்பது பலரால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உந்த ஆஸிலேட்டர் ஆகும்.

ta_LKTamil