Κατηγορία: Δείκτες

Κινητός Μέσος Απλοποιημένος- Με Clif Droke

Κινητός Μέσος Απλοποιημένος- Με Clif Droke

Λήψη Οι κινητοί μέσοι όροι χρησιμοποιούνται εδώ και πολύ καιρό από επενδυτές και εμπόρους ως βοήθημα για την ανάλυση των τάσεων των τιμών. Οι κινητοί μέσοι όροι ...

Κατανόηση της MACD Με τον Gerald Appel

Κατανόηση της MACD Με τον Gerald Appel

Λήψη Υπήρχε από καιρό ανάγκη για αυτό το φυλλάδιο. Η MACD (Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλισης-Απόκλισης) αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα ...

elGreek