குறிச்சொல்: வேறுபாடு

தி பவர் ஆஃப் டைவர்ஜென்ஸ் - டேவிட் கார்லி

தி பவர் ஆஃப் டைவர்ஜென்ஸ் - டேவிட் கார்லி

"தி பவர் ஆஃப் டைவர்ஜென்ஸ்" என்பது "டிரேடிங் வித் தி ட்ரெண்ட்லைன்ஸ்" தொடரின் இரண்டாவது தொகுதியாகும். மின் புத்தகம் விளக்குகிறது…

ta_LKTamil