Danh mục: Chiến lược giao dịch

Các mô hình biểu đồ giao dịch giống như Pro- Bởi Suri Duddella

Các mô hình biểu đồ giao dịch giống như Pro- Bởi Suri Duddella

Tải xuống Đã có nhiều sách viết về phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật, kỹ thuật giao dịch và các phương thức giao dịch khác nhau. Hầu hết …

Đường trung bình đơn giản hóa- Bởi Clif Droke

Đường trung bình đơn giản hóa- Bởi Clif Droke

Tải xuống Đường trung bình động từ lâu đã được các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng như một công cụ hỗ trợ để phân tích xu hướng giá. Các đường trung bình động…

Giao dịch hài hòa Tập 3 - Tác giả Scott Carney

Giao dịch hài hòa Tập 3 - Tác giả Scott Carney

Tải xuống Chương 1: Nguyên tắc cốt lõi của giao dịch hài hòa Chương 2: Xác định mô hình hài hòa được tiêu chuẩn hóa Chương 3: Chiến lược thực hiện giao dịch hài hòa nâng cao Chương 4: Hài hòa …

viVietnamese
Free 3 Days Trial For VIP Indicator Telegram Channel, Crypto signals