Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách quyền riêng tư của Signal For All. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chính sách này nêu rõ các loại thông tin chúng tôi thu thập và ghi lại khi bạn sử dụng Kênh VIP và Bot nguồn cấp dữ liệu AI cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

  • Bộ sưu tập thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi cũng theo dõi dữ liệu sử dụng để nâng cao dịch vụ của mình.
  • Sử dụng thông tin: Dữ liệu của bạn giúp chúng tôi quản lý đăng ký, cung cấp hỗ trợ khách hàng, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.
  • Bảo vệ dữ liệu: Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhưng thừa nhận rằng không có phương thức truyền qua internet nào an toàn 100%.
  • Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động và với các cơ quan pháp luật nếu được yêu cầu.
  • Quyền của người sử dụng: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, tuân theo chính sách lưu giữ của chúng tôi vì mục đích pháp lý và kế toán.
  • Cookie và theo dõi: Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng mà bạn có thể quản lý thông qua cài đặt trình duyệt của mình.
  • Chính sách cập nhật: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng.
  • Liên hệ chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ qua các kênh liên hệ của chúng tôi.

 

viVietnamese