თვე: ივლისი2022

განსხვავების ძალა - დევიდ კარლის მიერ

განსხვავების ძალა - დევიდ კარლის მიერ

ჩამოტვირთეთ "დივერგენციის ძალა" არის სერიის მეორე ტომი "Trading with Trendlines". ელექტრონული წიგნი განმარტავს…

ka_GEGeorgian