თვე: მაისი 2021

გზამკვლევი სავაჭრო ინდიკატორების შესახებ

გზამკვლევი სავაჭრო ინდიკატორების შესახებ

ჩამოტვირთვა რა არის RSI (რელატიური სიძლიერის ინდიკატორი) მაჩვენებელი? შედარებითი სიძლიერის ინდიკატორი (RSI) არის იმპულსის ოსცილატორი, რომელსაც იყენებენ მრავალი…

ka_GEGeorgian